Prisexempel

KodBehandlingPris
101Undersökning, diagnostik av tandläkare inkl. röntgenbilder och kostnadsförslag250
401Tanduttagning1005
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs,  (komplicerad)1660
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal3325
701Fyllning av en yta på framtanden eller hörntand595
704Fyllning av en yta på molar eller premolar760
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad10870
Tandblekning990

Vi följer referenspriser som staten fastsställer

Vad är högkostnadsskyddet?

Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. För­säkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
Efter det betalar du bara 15% och Försäkringskassan 85%.


Exempel:

En behandling består av åtgärder som samman­lagt har ett referenspris på 20 000 kronor.

Du betalar först 3 000 kronor

För kostnader mellan 3 000 och 15 000 betalar du 50 % själv vilket blir 6 000 kronor

För kostnader som överstiger 15 000 betalar du 15 % själv vilket blir 750 kronor

Din hela kostnad blir 9 750 kronor

 

Tänk på den att man inte behöver betala hela kostnaderna på en gång utan under sin behandlingstid.


Högkostnadsskyddet beräknas per år!

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigande åtgärden utförts på dig. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.